چمدان

انچه که درباره چمدان باید بدانیم

چمدان یک نوع کیف بزرگ و مناسب سفر است که برای سهولت در حمل ونقل و جا به جایی اکثراً به صورت چرخ دار تولید می شود.نام دیگر چمدان ، جامه دان یا جامدان است.داخل این کیف بزرگ تمام لباس ها و لوازم مورد نیاز… ادامه »انچه که درباره چمدان باید بدانیم